Thursday, March 10, 2011

Have you ever stopped to wonder?

Have you ever stopped to wonder?
To wonder what this is all about?
What is life all about?
Why are YOU here?
What is YOUR purpose of life?
And who are YOU?

Have you imagined life without drama, without displeasure
Life in internal peace,
Life in joy,
in love
in passion to live YOUR life purpose 
in accordance with your Divine Self?

Have you been told that it is all possible?
LIVING
in accordance with your Higher Self,
in complete internal peace,
in constant state of love,
In love
with everything that is,
in joy,
bliss
and in absolute harmony?

With great love, gratitude, and respect 
I wish YOU welcome to your internal journey 
HOME


Tuesday, March 1, 2011

Roll up your sleeves


What energies and experiences can we expect in March 2011? 
The energy this month is a lot like a big, red balloon.  There is a red, vibrant life-filled energy that is expanding.  It is moving outward.  This means it is possible that many of you will feel expansive and free this month.  Many will feel that things in your lives finally get bigger and move more freely.  Things finally get moving.  But, this expansion also means that anything that is off course is likely to blow up in your face or explode.  Things that are not meant to move forward are going to fall apart this month. 
The energy this month is like an amplifier.  Those things that need to unravel will unravel faster and bigger.  Those things that need to grow and flourish and take root are going to become stronger and healthier.  The trick to using this energy is to be more intentional than you ever have been before.  To be more conscious about what you are feeling and what your agenda is, and to be more conscientious about how your actions may have effects.  This is a very important month to be awake and alive and intentional. 
Remember the guidance for this year is that the year 2011 is a time for preparing and building structures that make your life work better.  This is truer than ever during March.  This is an important time to be productive.  It is very important this month that you invest yourselves in the things that feel right to you and the things that you want to increase in your life.  Choose the things that will lead you to where you want to be; focus on the things that feel good and feel like they are in alignment. 
It is so important this month that you cease investing in things that are dying or do not work.  If you are not sure whether something is dying or not, start investing in it and see what happens.  If you really commit yourself to it all the way and start investing, if it needs to die it is going to die on its own really quickly.  Just based on the energy you start pouring into it.  If it is meant to flourish, it will flourish just as much because you put your energy into it.  This is a good month to commit to things but, do not get attached to them.  If there is something you think you want or want to happen, commit yourself to it, invest your energy, engage with it, get involved but do not be attached to a particular outcome.  Do not tell yourself, "I am doing this because I expect it will lead to something."  Do things because you feel that they are right for you now.  Stay open to where things might go and how it might unfold in ways you did not expect.  Stay committed and invested with your eyes wide open. 

What more can we do to work with the energy of this month?
This is an important month for honesty.  That sense of being intentional and conscious requires that you remain honest with yourself and with others.  Any of those patterns or habits you have in your life where you hide the truth, where you do not really look at things completely, where you pretend some things are not happening, those patterns are going to get you in big trouble this month. 
Commit yourself more than ever to looking at things and seeing them as they are.  To saying what you really mean even if you are afraid of how people will react.  Say what you really mean.  Be as honest as you can and trust that those who need to stick around will find a way to understand.  Those that do not will find a way to leave.  Trust that if someone leaves or someone cannot handle your truth, that they might not belong in your life anyway.  It is time to be honest.  It is time to be clear.

Is there anything else the Keepers want to tell us about March 2011?   
We are going to go back to this idea of the color red.  The color red represents vibrancy and life.  It is the color of blood; it is the color of fire and that sense of a deeper human experience of what might be reflected in the idea of blood -- your sense of your own mortality.  Those deeper parts of you -- your emotions, your anger, your sexual drive, your biggest fears, these things that make you so very human, including your mistakes and your flaws -- they are going to be very evident this month. 
It is an important month to be forgiving of yourself and others.  To accept that everyone has flaws.  To be willing to work with what you have rather than holding on to some abstract ideal.  This is a very human month. 
Remember that color of red, the color of blood, is also the color of the human heart.  There is a lot of love available.  A great deal of fun is available if you will catch and ride the wave of being honest and conscientious and willing to engage in what is happening rather than waiting for something.  There is nothing left to wait for and waiting at this point will only put you behind.  Even if you are not sure what to do, even if you are not sure how everything is going to work out in your life, find something to do that feels right even if it is small.  Roll up your sleeves and get working.  There is so much energy available this month.  If you will move with it and work with it, you are going to have a lot of fun.
                                                          

Friday, February 18, 2011

Irtipäästäminen

Elätte monin tavoin ylösalaisessa maailmassa oman tarkastelutapamme mukaan, koska vain fyysistä kehittymistä ja fyysistä aktiivisuutta palkitaan maailmassanne. Kun kirjoitatte uusia kirjoja, rakennatte uusia taloja tai siivoatte keittiön, teillä on tunne oikeudesta tuntea olonne hyväksi. Se antaa teille tunteen jonkinlaisesta arvosta, kun olette tehneet näitä asioita. Toisaalta sisäiselle työlle, sisäisen itsenne parantamiselle, karman, ristiriita-ajattelun ja negatiivisten havaintojen puhdistamiselle ei anneta mitään arvoa maailmassanne. Se nähdään jonain epätodellisena ja arvottomana ja se usein kyseenalaistetaan.

Meille tämä on ylösalainen maailma, koska näemme asiat aivan päinvastoin. Sisäinen todellisuus luo ulkoisen todellisuuden. Ainoa asia mitä onnistutte saavuttamaan kamppailemalla ulkoisessa todellisuudessa muutoksen aikaansaamiseksi, on luoda uusia esteitä, uusia pakkoja, uusia velvollisuuksia ja uusia vastuita. Se ei lopu koskaan, koska se ei voi loppua koskaan, jos ette muutu sisältä. Puhdistumisen on tapahduttava sisäisellä tasolla tilan ja ilman luomiseksi ulkoiseen todellisuutenne. Siksi kamppailu fyysisessä todellisuudessanne on loputon prosessi. Se on vähän kuin talon siivoaminen - se ei koskaan lopu. Siivoatte, siivoatte, siivoatte, mutta lika tulee aina takaisin. Näin tapahtuu fyysisessä todellisuudessa. Niin kauan kun epäonnistutte sisäisten tukosten ja tasapainottomuuksien työstämisessä, ulkoinen muutos ei muutu. Ette löydä näin ratkaisua elämänne pulmiin.

Näemme, miten monilla teistä ns. maailman rikkaassa osassa on ongelmia saada elämänne palapeli toimimaan - työ, perhe, vapaa-aika ja kulutus - ja näemme, miten kamppailette tasapainon pitämisen kanssa. Monet teistä sairastuvat ettekä kestä enää. Teidän on vaikeaa nähdä, miten saada kaikki toimimaan ja miten täyttää kaikki velvollisuudet ja velvoitteet, jotka teidän pitäisi täyttää. Vaatimukset vain lisääntyvät eivätkä ne lopu koskaan. Kun olette sammuttaneet tulipalon yhdestä nurkasta, teidän on rynnättävä toiseen nurkkaan sammuttamaan uutta paloa. Lopulta koko elämästänne tulee loputonta tulipalojen sammuttamista. Ettekä ole koskaan läsnä nykyhetkessä. Teillä ei ole koskaan aikaa elää, rakastaa ja nauttia olostanne.

Tällä on merkittäviä seuraamuksia suhteelle itsenne ja läheistenne ja rakkaidenne kanssa. Paljon siitä mikä on tärkeää teille, saa toissijaisen paikan niiltä kaikilta ulkoisilta velvollisuuksilta, jotka ottavat vallan ja painavat elämässänne - asioilta jotka ovat itse asiassa harhaa, asioilta jotka eivät itse asiassa ole tärkeitä.

Haluaisimme kannustaa teitä vähentämään radikaalisti kaikkia velvollisuuksia ja pakkoja elämässänne. Tekemään työtä irtipäästääksenne niistä uskomuksista, jotka liittyvät asioihin, joita luulette itsenne tarvitsevan tehdä. Tekemään työtä syyllisyyden ja häpeän tunteidenne kanssa ja katsomaan, mitä ne edustavat. Ei mikään, mitä teette päivittäisessä elämässänne, ole itse asiassa välttämätöntä. Päivittäisessä elämässänne on uskomattoman vähän sellaista, mitä teidän täytyy tehdä - itse asiassa ei mitään. Tätä voi olla vaikeaa tajuta, koska elätte niin hautautuneena fyysiseen maailmaan, että te ette kykene näkemään päivittäisen taistelunne ulkopuolelle.

Mutta pyydämme teitä, että yritätte nostaa päänne vähän harhan yläpuolelle. Yrittäkää nähdä itsenne yläpuolelta ja ymmärtää, että tuo kamppaileminen on harhaa ja ettei se koskaan lopu. Ette koskaan löydä ratkaisuja tuohon kamppailuun - ette ennen kuin päästätte irti kiinnittymisestänne ajatukseen puutteesta ja tietystä tavasta elää ollaksenne riittävän hyvä. Se ei ole totta. Teidän ei tarvitse tehdä mitään.

Teidän ei tarvitse pukeutua tietyllä tavalla, teidän ei tarvitse näyttää tietynlaiselta, teidän ei tarvitse ostaa tiettyjä erityistavaroita eikä kotinne tarvitse näyttää tietyltä. Ette todellisuudessa tarvitse kaikkia noita asioita, joita kannatte ja keräätte. Teidän ei tarvitse tehdä työtä näin paljon, teidän ei tarvitse ansaita kaikkea tätä rahaa, teidän ei tarvitse matkustaa maailman ympäri, teidän ei tarvitse putsata ja puleerata, teidän ei tarvitse olla täydellinen, teidän ei tarvitse olla aktiivinen eikä teidän tarvitse aktivoida lapsianne. Ette tarvitse kaikkia niitä asioita, joille rakennatte päivittäisen elämänne. Kaikki nämä asiat ovat harhaa. Kun vapaudutte niistä, huomaatte, miten uskomattomasti aikaa vapautuu.

Kun elätte puutteen harhassa, niin puutetta myös luotte. Ette luo ainoastaan aineellista puutetta, luotte myös ajan puutetta. Stressaatte, juoksette tuli hännän alla ja mitä enemmän juoksette, sitä nopeampaa aika lentää. Mitä enemmän kiirehditte, sitä tehokkaampia olette, sitä enemmän stressaannutte, sitä nopeampaa aika lentää ja sitä suuremmaksi ajanpuutteenne tulee. Tämä ei koskaan lopu, ennen kuin päästätte irti ajasta, ennen kuin päästätte irti kiinnittymisestänne aikaan. Aika ei ole vakio, se on jotain hyvin suhteellista. Aika on joustavaa ja se voi supistua tai laajentua.

Silloin kuin olette läsnä ikuisessa hetkessä, ikuisessa nyt-hetkessä, kun olette maadottuneet nykyhetkeen, olette myös ajan ulkopuolella. Silloin aika pysähtyy. Kun ette ole maadoittunut ja elätte puutteessa ja stressissä, niin aika kiiruhtaa - se nopeutuu ja kulkee nopeampaa ja nopeampaa, kunnes koko todellisuutenne muodostuu juoksemisesta.On tärkeää, että kohtaatte kaikki uskomuksenne ja harhakuvanne "pitäisi"-asioista ja puutteesta ja päästätte irti. Päästäkää irti päivittäisestä kamppailustanne ja menkää virran mukana. Teidän ei tarvitse tehdä kaikkia näitä asioita. Teidän ei tarvitse kiillottaa täydellistä fasadia. Asioiden ei tarvitse olla tietyllä tavalla. Jos ette viitsi tehdä ateriaa, no, älkää tehkö - syökää vain tuoreita hedelmiä päivälliseksi sen sijaan. Kotinne ei tarvitse olla täydellinen. Teidän ei tarvitse remontoida kylpyhuonetta, koska siitä on tullut epämuodikas. Teidän ei tarvitse siirrellä papereita työssä ikuisuutta. Päästäkää irti ja uskaltakaa elää.

Silloin kun päästätte irti siitä todellisuusharhasta, mikä on tärkeää ja mikä on välttämätöntä hyvään elämään, havaitsette, että paljon siitä, mihin olette käyttäneet energiaanne ja aikaanne, on ollut täysin merkityksettömiä asioita. Pystytte päästämään niistä irti ja se on teille vapauttavaa, uskomattoman vapauttavaa. Se avaa teille uusia mahdollisuuksia ja näette todellisuuden uudella tavalla. Havaitsette, että teillä on aikaa käytettäväksi henkiseen kehityksenne. Tämä ei ole mitään vaikeaa, koska avautuessanne ja tullessanne vastaanottavaiseksi jumalaisen energian virralle, avaatte myös intuitionne.

Kun avaatte kanavan sisäiseen äänenne ja saatte voimakkaamman yhteyden sisäiseen totuuteenne, tiedätte, mikä on oikein ja tärkeää teille henkilökohtaisesti. Kukaan muu ei voi määritellä sitä puolestanne. Se päätös teidän on tehtävä itse. Kyse on asteittaisesta prosessista, missä vähän kerrassaan päästätte irti harhakuvista. Teidän on itse valittava, mistä alkaa ja päätettävä, millä tasolla olette ja mistä olette valmis päästämään irti tässä ja nyt. Voitte antaa toisten innostaa itseänne, mutta kenelläkään toisella ei voi olla tuota tietoa eikä kukaan toinen voi tehdä tuota päätöstä puolestanne. Teidän on päätettävä omasta puolestanne, mikä on oikein teille, missä olette tällä hetkellä ja mistä olette valmis päästämään irti. Huomaatte, että riippumatta siitä, mistä aloitatte, se on vapauttavaa. Se auttaa teitä vapauttamaan energiaanne kyetäksenne tekemään asioita, jotka tuntuvat merkityksellisemmiltä teille ja jotka antavat teille enemmän iloa, harmonia ja onnellisuutta.VAPAUTUKAA MATRIISISTA
Velvollisuutenne tämän päivän yhteiskunnassa painavat teitä usein alas ja varastavat energiaanne. Yhteiskunta on rakennettu energiavarkaudelle, missä varastatte energiaa toisiltanne. Monet ihmiset elävät tänä päivänä energiavarkaina. Olette luoneet selviytymisstrategioita, jotka rakentuvat energian varastamiseen toisilta sen sijaan, että täytätte itsenne uudella energialla kääntymällä sisäänpäin ja parantamalla sisäiset ristiriitanne parantumalla ja henkisellä kehitystyöllä. Elätte maailmassa, missä järjestelmät rakentuvat energiavarkaudelle, rakenteille jotka varastavat energiaa ihmisiltä. Järjestelmät on suunniteltu varastamaan ihmisten energiaa, ne on suunniteltu imemään elämänvoimaa teistä.

Se mitä sanon, voi kuulostaa oudolle, mutta vain ajatelkaa asiaa hetken. Ajatelkaa kaikkia lukemattomia papereita ja muotoja, joita teidän on täytettävä. Ajatelkaa kaikkia lukemattomia lakeja ja säännöksiä, joihin teidän on sopeuduttava ja joita teidän on mietittävä joka päivä. Ajatelkaa kaikkia maksuja, joita teidän on maksettava. Ajatelkaa kaikkia asioita, mitä teidän on mietittävä kaikessa, mitä teette - kaikkia pakkoja, kaikkia velvoitteita, kaikki odotuksia, kilpailua, sosiaalista painetta … Kaikki nämä asiat luovat tilanteen, missä te ette koskaan riitä. Ihmiset eivät koskaan tunne olevansa riittäviä, eivät koskaan. Järjestelmä on luotu tavalla, missä ihmiset tuntevat riittämättömyyttä vaikka tekisivät mitä. Ei ole todellisuudessa mitään, mitä voitte tehdä, tunteaksenne vähemmän riittämättömyyttä niin kauan, kun toimitte järjestelmän sisällä. Heti kun olette löytäneet ratkaisun yhteen asiaan, toinen ponnahtaa esiin - uusi este.

Ainoa tapa vapautua näistä kahleista on päästä kokonaan ulos tästä järjestelmästä, vapautua harhasta, vapautua matriisista. Matriisi on energiajärjestelmä, mikä on kytkettynä kollektiivitietoisuuteen ja mikä antaa harhan, että teidän täytyy olla tietynlaisia kyetäksenne elämään. Matsiisi on luonut harhan puutteesta ja ristiriita-ajattelusta. Se on luonut harhan tietyistä velvollisuuksista - teidän on pakko elää vankilassa ihmisenä saadaksenne oikeuden olla olemassa. Mikään tästä ei ole totta.

Voitte päästä ulos matriisista ja vapauttaa itsenne tästä. Teidän ei tarvitse jumiutua näihin ajatuksiin, näihin harhoihin. Kyllä, ymmärrämme ehdottomasti, ettei tämä ole mikään helppo asia eikä se tapahdu yhdessä yössä. Ymmärrämme ehdottomasti, että teidän on vaikeaa kuvitella, miten selviytyisitte, jos ette tottelisi kaikkia niitä lakeja ja säännöksiä, joita tunnette olevanne sidottu noudattamaan. Emme sano, että teidän pitäisi rikkoa lakia. Sanomme, että teidän pitäisi vapautua kiintymisestänne ajatukseen, että teidän täytyy olla tietynlainen sopiaksenne yhteiskuntanne sosiaaliseen järjestykseen. Teidän täytyy olla antamatta toisten ihmisten ja yhteiskunnan odotusten pyörittää elämäänne ja sen sijaan tulla oman todellisuutenne mestariksi. Teidän täytyy luoda oma todellisuus itsellenne ja olla antamatta matriisin vankilamuurien enää pysäyttää teitä.


On mahdollista murtautua vapaaksi matriisista ja teette sen saavuttamalla korkeampia tietoisuuden tasoja. Taajuuden nostaminen ja tietoisuutenne laajentaminen on tie ulos matriisista ja vankilamaailmasta. Käsitätte askel askeleelta, että teille avautuu uusia mahdollisuuksia. Käsitätte, että kaikki teitä ympäröineet vankilamuurit romahtavat yksitellen ja ne menettävät vähitellen voimansa teihin, kun sallitte sen. Silloin kun lakkaatte antamasta energiaanne näille järjestelmille, niillä lakkaa olemasta valtaa teihin. Mutta sen tekemiseksi teidän on vapauduttava niistä sisäisen kehitystyön kautta, askel askeleelta.

Aloittakaa siitä, missä olette nyt. Päästäkää irti. Se voi olla niin yksinkertaisia asioita kuin: Täytykö teidän lähettää joulukortteja kaikille tuntemillenne? Täytyykö teidän olla kaikkien ympärillänne olevien tavoitettavissa kännykällä? Täytyykö teidän vastata kaikkiin kyselyihin, joita saatte internetin tai sähköpostin kautta? Täytyykö teidän osallistua kaikkiin sosiaalisiin tilaisuuksiin velvollisuuden tunteesta vai voitteko sanoa "ei" ja sen sijaan valita muita aktiviteetteja, jotka tuntuvat teille merkityksellisemmiltä henkilökohtaisesti? Elättekö omaa elämäänne vai elättekö elämäänne muille? Tämä kysymys teidän pitäisi esittää itsellenne. Kuka on oikeastaan luonut elämänne? Kenelle elätte? Kuka päättää, mikä on tärkeää elämässänne? Tässä on suuressa määrin kyse käskyvallan vaatimisesta omaan elämäänne, antamatta toisten päättää, mikä on tärkeää. Antamatta Facebookin pyörittää elämäänne. Antamatta kännykän, tietokoneen, GPS:n tai varashälyttimen pyörittää elämäänne. Päästäkää irti. Kohottautukaa pelon ja puutteen hidasliikkeisestä suosta korkeampiin sfääreihin. Teidän on ihmisinä aika lopultakin oppia lentämään.

Haluamme kiittää, että taas kerran kuuntelitte, mitä meillä on sanottavana teille. Haluamme kertoa teille, että rakastamme teitä ehdottomasti. Teidän pitäisi tietää, miten paljon rakkautta virtaa teille galaksista ja kosmoksesta, kaikilta meiltä jotka olemme valmiita auttamaan teitä tässä vaativassa siirtymässä uuteen henkiseen aikaan. Muistakaa, että kaikki on juuri niin, kuin pitäisikin olla ja kaikki tulee olemaan juuri niin, kuin pitäisikin olla. Kaikki on rakkautta. Kiitos huomiostanne.

[Dibarak laittaa kätensä yhteen ja kumartaa lempeästi. Valo loistaa hänen käsiensä välistä. Hän on taas ottanut sen valaistuneen sielun muodon, joka hän on tänä päivänä. Voin kuulla hänen tumman äänensä kaikuvan äärettömyyden halki, koska hänen viestinsä ei tule ainoastaan häneltä ja hänen kansaltaan, se tulee myös Jumaltietoisuudelta ja siltä suurelta kokonaisuudelta, mihin kaikki kuulumme ja minkä osa me kaikki olemme. Lopetamme kiittämällä Dibarakia kanavoinnista.]

Changes

It's been a while since I last wrote here. It is because I have started to learn that everything that we experience in this life and everything we perceive as reality is mainly personal. Even thought I believe we humans on this Earth share a collective consciousness, and we are all part of the same creator (you can call it God), we still perceive this physical reality personally. Since everyone's spiritual path is personal, I don't want to write my own beliefs and opinions about what is truth and what is not. Everyone can choose what their beliefs and values are. So for now on what I'm going to do is mostly post here writings from other blogs and from other sources and the purpose of this is just simply to give something to think about. I hope you enjoy them, and get something valuable out of them.

If you have any questions about anything, I would like to help more than happily.

I hope you have a wonderful weekend!

Sunday, January 30, 2011

The Shhecret of Life


Shhecret of LifeYou have propably heard it so many times, but if you’re reading this post you have forgotten it or just reminding it to yourself once again. In fact most of us keep forgetting it so don’t feel bad about yourself, just for now on try to keep reminding yourself about the obvious secret of life more often. I’m not special of any kind, I’m not selected to realize the truth or anything, since everybody knows it in their hearts.

The Truth, The Secret of Life – it’s all about having fun.

Think about it. Whatever you do in your life, you do that in order to have fun, to enjoy your life.
-It’s fun going out and socialize
-It’s fun to love people, your possible soulmate as well as others
-It’s fun to love/feel God (if you happen to believe in one), altho it’s not fun to believe in hell and demons. I’m not saying not to believe in such things since it's not my business, but all I’m saying it’s not fun at all to have those things in your mind.
-It’s fun to follow your dreams and inspire others to do the same
-It’s fun to learn new things (at least it should be, this doesn’t happen in school anymore)
-It’s fun to just goof around, sing as loud as you can, jump around, feel happy
-It's fun to help others

Everybody wants to be happy and have fun. But the thing is, it seems like for most of us it is not that easy to have fun anymore. Well that’s true and false. If you believe it is easy to start having more fun, it is going to be easy. If you believe it’s going to be hard or time consuming to have fun, it is going to be hard. Whatever you believe exists. You make your own reality. But that’s another story.

Even the nuns like to have some fun!


Even the monks like to have some fun!

But if you happen to be a person who thinks it is hard to have more fun in your life, don’t worry. There are things you can do in order to have fun and become more happy.

Here are couple of examples what you could do in order to have more fun:
-Start eating better (most of us don’t know how to do that but luckily more people are starting to learn and are willing to help you)
-Start looking people around you that like to have fun and know how to do that
-If you have any extra time during the day, start doing things that you like the most (play guitar, eat good food, hang out with fun people, write poems, write a blog, paint, sing, dance, go out and goof around).
-Make a list of your dreams and desires and start visualize about them
-Start meditation, yoga, listening spiritual music, reading spiritual texts
-Start giving more to others! (My favourite one)

If you don’t know how to have fun yet, start asking around how to do that. There are so many fun and happy people out there that are more than willing to help you if you have an open heart for that. The fun and happy people are always willing to help one another! If you think I’m fun person to hang around, contact me. If you have read my friend’s blog Viidakkomies and think he would be cool person to hang around with, or just ask questions, just feel free to contact him as well. But his guy is on another level so if you’re not ready to go out there and make “fool” of yourself and enjoy doing that, don’t bother to waste your and most importantly, his time and energy. Another way to have fun is first read about this blog Jätkien kanssa reissussa and then buy a ticket to Bali and learn how to surf. If you are more relaxed and spiritual person and you like to have fun in more quiet place, I recommend reading this blog On a hippie trail. All these blogs are in Finnish, but if you are interested about knowing more about eating healthy, how to start following your dreams, how to become more spiritual person, most importantly learn how to have REAL FUN, feel free to contact me. Besides these blogs above, I will also put a list of other blogs and links that I like to read under this text.
Once again I’ll say this; If you think my posts are complete BS, just ignore them and don’t waste your time to think about these things. You chose to read this text, you can also choose not to waste your time to think about it more deeply.

What is most exciting about this truth is that you can choose your own fun! You don’t have to go out every night and try to have fake smile on your face and try to have fake fun. You can have fun by reading a book, cooking, cleaning, studying, working… The list goes on and on. You choose your fun! Just try to have fun as much as possible!

MOST IMPORTANTLY!

Stop whining. Stop making excuses. Stop thinking negatively (it’s easy).

Start living the life you deserve. Start following your dreams. Start having fun!

And while you do that, share the things you have learned with others.

In the end,
who wants to have fun alone.

ps. other blogs:
In finnish:
Jaakko Halmetoja - asiaa oikeasta ruokavaliosta ja muista ihmiskehoon liittyvistä jutuista
Yliopistotennis - ystäväni Tommin tarinoita yliopistotenniksestä Yhdysvalloissa ja elämästä muutenkin (suosittelen lämpimästi!)
Compassionate Approach - laidasta laitaan asiaa elämän tärkeistä asioista
Pure Jenkki - ystäväni Joonaksen tarinoita elämästä jenkeissä
Stoppari - ystäväni Juuson tarinoita tenniksestä jenkeissä
Level up! - huippuja postauksia tavoitteiden asettamisesta, niiden saavuttamisesta ja monista muista elämän tärkeistä asioista

In english:
Paolo Coelho's blog check also his books!
Brendon Burchard - motivational speaker and inspirational stories
Alchemy of the Heart - for people on the Light path (all about our spirituality)

Have a great upcoming week!


Saturday, January 29, 2011

Just consider this once


       There's no longer time to be ignorant. It’s time to take full responsibility of our own lives. It’s time to take action to bring back our full happiness, joy, bliss, our spirituality. Look around you, your every day life and think hard if you can find true happiness. If you don’t know the answer, just ask that from your intuition. It knows everything. If there’s something in your personal life or lives of others around you that you wan’t to make better, now it’s the time to do that. You will realize how much joy you get out of it. Helping others while you’re helping yourself is the only thing we need to start focusing on from now on. Forget about all the boring and dull things in your life and start following your dreams. Really it's that simple. Just start doing whatever you like, just don't hurt others. Karma bites you back. By doing that you’ll do a favor to humanity. When you make yourself happier, people around you want to know what you’re doing in your life. They will start doing the same things and that way we are helping each other to become happier and happier.
        I know making YOURSELF happier in this situation that we are in at the moment with wars, economic crisis, natural disasters etc. might sound like a selfish thing to do, but it really is not! When you make yourself happy, you don’t wanna stay happy by yourself. You wanna share the excitement and joy you have recently received and you realize helping others to become more happy in their lives. So now it’s time to WAKE UP, start following your dreams, make yourself happy, live everyday like it is your last, smile like it hurts, give hand to a weaker ones. Just consider this once- if we all start making ourselves happier and helping each other to do the same, what will happen eventually?

      If you think I’m just another hippie trying to save the world by spreading the message of love and peace, please feel free to do so. Just totally ignore me, you don’t have to listen what I have to say, BUT at least try to be nice to everyone. It’s for your own favor as well.
BUT if you like what I’m saying, it’s time to act. If you don’t know how to do that, just ask. From me, from whoever you think might be helpful, or just from youself. You have all the answers within you.

Don’t worry, be happy

Monday, January 24, 2011

Lasketko päiviä kesään?

Herään yöllä kesken unien. Söin varmaan illalla liikaa raakasuklaata ja mieli käy ylikierroksilla. Nousen ylös ja tulen keittiönpöydän ääreen jonka olen täysin vallannut itselleni ja opiskeluilleni. Pöydän kuudesta ruokailupaikasta kirjani vie kaksi paikkaa, rakas macbookini yhden, yksi on jätetty nurkkaan häpeämään ja kaksi jäljellä olevaa on kunnioitettavasti jätetty talon muille asukkaille. Jos tämä talo on kotini, on tämä alue kodin sisällä oleva koti. Tässä vietän suurimman osan siitä ajasta mitä täällä luolassa lymyän. Haaveilen, unelmoin, opiskelen, kirjoitan, ideoin, keskustelen, soitan kitaraa, kerään voimavaroja, kaikkea mitä nyt ruokapöydässä yleensä tehdäänkin. Mutta en nyt sentään ole menninkäiseksi ruvennut ja jäänyt pelkästään luolan pimeyteen vaan sitten kun istuminen riittää, on aika hyökkiä ulos luolasta päivänvaloon haistelemaan raitista ulkoilmaa ja valloittamaan päivänsäteet yksi kerrallaan.

Noh raakasuklaa sai minut siis sängystä ylös ja toi minut tähän koneen ääreen. Mikä sitten sai minut kirjoittamaan tätä kirjoitusta... Facebook oli auki ja näin erään puolituttuni entisestä yliopistostani laittaneen statuksen joka meni jotenkin näin:
"Done with classes. Now time for homework and studying... Already counting down until summer<3"


Alku kuulosti vielä järkeen käypältä. Mut sit homma menee hämäräks. Tämä kyseinen henkilö on jo nyt aloittanut päivien laskemisen kesään, tai ainakin siihen päivään asti kun koulu loppuu. Ensiksi iski ihmetys, sitten iski huvitus, ja sen jälkeen iski muistot vasten kasvoja kuin olisin palannut takaisin yliopisto ajoilleni.

---

Vuosi sitten näihin samoihin aikoihin perinteinen maanantaipäiväni meni jotakuinkin näin (pahoittelen jo valmiiksi rumaa sanankäyttöäni ensimmäisessä osiossa, jos olet herkkä voit skipata suoraan toiseen mutta missaat samalla koko jutun pointin- up yours).

Tammikuu 25, 2010
Herään maanantai aamuna kellopärinään. Raotan varovasti silmiäni ja yritän laittaa vielä yhdet torkut mut kaikki oljenkorret on jo käytetty. Kello on 7.55. Tunti alkaa tasan klo 8. Alkaa vituttaa. Nousen vastentahtoisesti sängystä ylös, vedän suoraan vaatteet päälle, hampaatkin jää pesemättä etten vain myöhästyisi tunnilta. Lampsin puolilampuilla luokkahuoneeseen ja huomaan kuinka viime viikonlopun juhlinnat tuntuu kropan joka kolossa. Tiedän että on kahdet kovat treenit edessä ja saan olla kiitollinen nuoresta iästäni ettei tarvitse vielä sydänkohtausta miettiä. Käyn hakemassa kahvin automaatista. Astun luokkahuoneeseen, etsin oman paikkani ja kaivan läppärin repustani. Tunnin aihe on yksi ja sama, ei voisi vähempää kiinnostaa. Alan hörppiä kahvia, avaan facebookin ja iltalehden uutiset. Kahvin yhteydessä laitan vielä nuuskan huuleen ja pikkuhiljaa alkaa helpottaa. Valoa siis tunnelin päässä. Lärään läpi kaikki uutiset Martina Aitolehdon uusista tekotisseistä aina Matti Vanhasen sekstiviesteilyskandaaleihin. Tunnen saaneeni päivän informaatioannoksen. Kun iltalehti on luettu, on aika laittaa toinen nuuska huuleen ja ruveta chattaamaan facebookissa kaikkea turhanpäiväistä. Ei mulla ole sielläkään ihmisille mitään kerrottavaa, kaikki muutkin on varmaan iltalehden otsikot nähny. Joten on tyydyttävä perinteisiin "Moi mitä kuuluu/Kiitos hyvää" keskusteluihin. Tunnin aikana kerkeää etsiä yllättävän monta uhria joita näillä keskusteluilla pääsen kuoliaaksi pitkästyttämään. Opettaja päättää powerpoint esityksensä kuuluisiin sanoihin: "Homework for tomorrow is plää plää plää, and tomorrow we will look over for plää plää plää". Laahustan luokasta suoraan kahviautomaatille hakemaan toista annosta. Tapaan kahvijonossa yhtäväsyneen taistelutoverini Tommin. Keretään vaihtaa pikaiset kuulumiset, lähinnä kilpaillaan siitä kumpaa maanantaiaamun ensimmäinen tunti vi**tti enemmän. Pitkällä juoksulla fiilikset menee yleensä aika tasan. Riippuu kummalla ollu kovempi meno edellisenä lauantaina. 


Kahvi kädessä seuraavalle luennolle. Luennon aiheena sen ja sen sitä, ja sen soveltamista tähän ja tuohon. Istun merkatulle paikalleni ja ahdistus tulee puseroon kun tiedän jo käyneeni iltalehden uutiset läpi. Miten selviän tästä tunnista?? Hörpin kahvia, laitan nuuskan huuleen, avaan jälleen läppärin. Facebookissakaan ei ole jäljellä uhreja. Onneksi on viimeinen oljenkorsi, iltasanomat, joissa on toistettu iltalehden uutiset hieman eri kuvilla. Katselen kuvia ja tunnen helpotusta. Nuuskan vaikutus loppuu, kuvien maaginen viehätys haihtuu. Laitan vielä yhden nuuskan heti perään, mutta tekeminen on loppu. Dumppaan nuuskan menemään, laitan pään pöytään ja toivon herääväni seuraavan kerran illalla. Unta en kuitenkaan saa sillä professorin karismaattinen esiintyminen sen ja sen soveltamisesta tähän ja tuohon vie huomioni omilta ajatuksiltani. Siellä ei nyt muutenkaan ole mitään mielenkiintoista iltalehden ja iltasanomien kuvien jäljiltä. Katson kelloa, vielä 39 minuuttia jäljellä. Otan vihkon esille, kirjoitan sivun alareunaan 39min jäljellä ja alan tehdä muistiinpanoja. Teen muistiinpanoja vain tappaakseni aikaa ja pelatakseni tuota hauskaa x min jäljellä peliä. Alareunaan alkaa muodostua tekstiä 35min jäljellä, 34 min jäljellä... 24 min jäljellä. Kun vain 5min on enää jäljellä, alan laskea sekunteja. Joka sekunti tuntuu kuin olisin juoksemassa viime metrejä vapauteen! 


Kolmannen samanlaisen tunnin jälkeen vihko on täynnä numeroita ja min merkintöjä ja ulkopuoliselle vihkoni sisältö voisi näyttää siltä että olisin selvittämässä vuosisadan matemaattista pulmaa. Matematiikkaa hyvinkin, mutta tasoltaan ala-asteen yhteen- ja vähennyslaskujen alkeita. Tuntien jälkeen käyn syömässä, milloin kenenkin kanssa. Ruokapöydässäkin jutun juuret jäävät yleensä viime viikonlopun tapahtumiin. Suurin osa paikallisista ystävistäni ei kuitenkaan Martina Aitolehtoa tai Matti Vanhasta tunne, niin näistä kahdesta puheenaiheista on valittava se kaikkein sopivin. Kun viikonlopun tapahtumat on käyty juuria myöten läpi, on aika siirtyä puhumaan seuraavasta viikonlopusta; kuinka hurjat bileet silloin on tulossa. Todellisuudessa bileet tulee olemaan täysin samanlaiset mitä jokaikisenä muunakin viikonloppuna. Leffoista tuttuja punaisia muovimukeja, radiohittibiisit soi täysillä kajareista, pojat nojaa seinää vasten kalja kädessä ja tytöt tanssii poikien etumusta vasten. Bileiden taso riippuu eri mittareista; onko paikalla oikea DJ, onko talossa diskovalot, kuinka paljon tyttöjä on paikalla, onko viinaa jäljellä, onko jengi "having the best time ever"! Muuten meno on aina samaa. Sinkuilla jahti päällä, varatuilla vahti kavereiden jahdista. Nuo tulevan viikonlopun bileet ovat kuitenkin aina viikon kohokohta jota jokaikinen yliopistoopiskelija kieli poskella odottaa, joten minäkin yhdyn innostukseen ja saan toivoa maanantai päivään. 


Ennen treenejä vielä kerkeää käydä kämpillä pesemässä aamulla harjaamatta jääneet hampaat ja tarkastamaan viimeisen kerran onko facebookiin kerennyt tulla uusia uhreja. Treenit on yleensä päivän hauskin tapahtuma, jossa voi unohtaa kaiken muun ja keskittyä karvapallon perässä juoksemiseen ja sen lyömiseen. Jos kämmen kulkee päivä, on onnistunut, jos ei- no odotellaan sitä viikonloppua. Rankkojen treenien jälkeen on hyvä laittaa nuuska huuleen ja nauttia illasta facebookin äärellä. Illalla haaveet siirtyvät tulevaan viikonloppuun ja sen jälkeen tulevaan kesään. Katson kalenteriani johon on selvästi merkattu kuinka monta päivää kesään ja ranskan reissuun on vielä päiviä jäljellä. TJ 105. Päivän päätteeksi voin vetää ruksin maanantai 25 pvän yli ja huomenna voin nähdä kalenterissani TJ104. Käyn iltapesulla, laitan pään tyynyyn ja jään haaveilemaan ensi kesän tapahtumista. Odotan sitä hetkeä kun noiden 105 päivän päästä voin sanoa väliaikaisesti hyvästit tälle kaikelle ja todeta: "tätä sen elämän pitää olla!" Herätys 7.40 ja tilaa kolmelle viiden minuutin torkulle. Kurkistan vielä nuuskapurkkiin onko huomisen tunneille tarpeeksi jäljellä. 


---


Palaan takaisin nykyhetkeen ja hymähdän. Vietin tänään taas yhden mahtavan päivän. Heräsin aamulla ennen kellonsoittoa ja lähdin ulos haukkaamaan raitista ilmaa. Ulkoilun jälkeen kävin suihkussa, meditoin 30min, tein viherpirtelön ja rupesin fiilistelemään musiikkia ja lataamaan itseäni flow tilaan. Viime viikon paasto tehnyt tehtävänsä ja olo on nyt mitä mahtavin. Soitan pari puhelua ja sovin tapaamisen jossa aion saada opetusta akuhierontaan. Vaihtoehtoiset hoitomuodot kiinnostavat ja haluan ruveta lukemaan niistä mahdollisimman pian ja laittamaan opitut asiat heti käytäntöön. Voisi jopa olla tulevaisuuden ammattini nuo vaihtoehtoiset hoitomuodot. Noh, ei mennä aikaa edelle. Lähdin kaupungille asioille ja kävinn tapaamassa niin vanhoja kuin uusiakin tuttuja. Tänäänkin sain mahdollisuuden tutustua uuteen aivan mahtavaan ihmiseen! Sen jälkeen kaverille fiilistelemään ja ideoimaan, syömään raakasuklaata, soittamaan kitaraa ja nauttimaan arjesta. Tällä hetkellä kun en ole vielä töissä käytän kaiken aikani itseopiskeluun, ihmisten tapaamiseen, muiden auttamiseen, lähipiiristä huolehtimiseen ja heidän seurastaan nauttimiseen. Ajan myötä haluan löytää päivätöitä ja jatkaa omatoimisia opiskelujani kunnes olen varma mitä haluan tehdä. Sitä ennen on kuitenkin vielä reppureissut edessä ja...no nyt mennään taas liian pitkälle tulevaisuuten. Keskipäivän jälkeen kokkailin itselleni mahtavat tofu/kasviswokki annokset ja illan vietin mahtavassa seurassa. Tein raakasuklaata kaikille talossa oleskelijoille ja illan soitin kitaraa ja suunnittelin vielä tulevia työasioita. Sen jälkeen iltapesut, ja ennen nukkumaanmenoa vielä perinteinen meditaatio/rukoushetki jonka jälkeen hyvillä mielin unten maille. Nautin päivän jokaisesta tilanteesta, ihmisestä, tapahtumasta, hetkestä. Lumitöidenkin jälkeen laskin mäkeä lumikolalla ja makoilin lumihangessa katsellen pimeää taivasta ja lumihiutaleita kielellä metsästäen.

Tiedän kun taas aamulla herään, on edessä uusi mahtava päivä josta saan olla syvästi kiitollinen. Enää en laske päiviä, saatika minuutteja. Antaa kesän tulla aikanaan.

Rakastan elämää, ja sen jokaista hetkeä joka minulle on siunattu.

Friday, January 21, 2011

Paasto Vol. 2

Laitetaas nyt välillä näitä ruoka-aiheisia juttuja tänne ettei karkaa ihan käsistä...

Aiemmassa tekstissä mainitsin tosta porukoiden kanssa tehdystä jenkki road tripistä. Vaikka reissu olikin huikeuttakin huikeampi, se kuitenkin vaati oman veronsa. Matkakumppanieni katseet ja ajatukset suuntasivat hyvinkin usein noihin amerikkalaisten jokapäiväisiin pyhiinvaelluspaikkoihin. Nyt ei kuitenkaan kyse ollut uskonnosta. Vaan kaikkien palvomasta pikaruoasta.

Meillä suomessa on tarjolla (ainakin tietääkseni) kaksi hampurilaisravintolaketjua. Yhdysvalloissa niitä on muutama enemmän. Ja tietenkin kun niitä eri ketjujen hampurilaisia ei suomesta saa, pitää ne varastoida omaan mahaan että voi tuoda ne mukanaan tänne pakkaseen vartalon lämmikkeeksi viltin sijaan. Tuli siis kokeiltua loman aikana Super Size me- kuuri, joka jääköön viimeiseksi semmoiseksi. Täytyy kuitenkin myöntää että nuo rasvaa tihkuvalla naudanliha pihvillä varustetut, pekoniin ja tuplajuustoon käärityt pullamössö kokonaisuudet maistuivat ajoittain erittäin herkullisilta. Ainut haittapuoli siinä kolmen puraisun hyvässä olossa oli se 3 tuntia kestävä paha olo. Noh, kantapään kautta.

Meitsi tilaamassa uutta Chicken Mc'Nuggets settiä


Suomeen paluun jälkeen oli siis tarkoitus aloittaa puhdistaa kroppaa ja sit taas jatkaa huippusafkojen ja superfoodien syömistä. Tällä hetkellä on tuo puhdistusvaihe käynnissä. Tunnin päästä on mehupaastoa 5pvä takana ja nyt ei tarvii kenenkään odotella uutta jäistä paaston lopettamisvideota sillä jotakin on viime kerrasta opittu ja tähän mennessä homma on menny oikein mallikkaasti.

Syyt minkä takia homma sujuu toisin kuin viime kerralla:
- valmistauduin paljon huolellisemmin (söin kevyesti noin 4 pvä ennen paastoa)
- oon pitäny juomisistani kirjaa ja pidän huolen että saan tarvittavan määrän nestettä joka päivä
- turhat fyysiset rasitteet on tällä kertaa jätetty pois
- kuunnellut kroppaani ja levännyt aina tarvittaessa

Muutenkin oon noudattanu aika tarkkaan noita paaston ohjeita, ku viime kerralla menin melko näppituntumalla.

Päädrinksuna käytän sitruuna/vaahterapalmusiirappi mehua. Sitä 1l-1,5l/pvä. Muita juomia kuten kofeiinitonta vihreetä luomuteetä ja biottan paastomehuja yritän juoda kans sen 1l-1,5l/pvä. Keskimäärin näinä viitenä päivänä kurkusta on menny alas 2,5l/pvä.

Katotaan miten pitkälle jaksan, mut tarkoitus ois olla yhteensä 10pvä paastolla. Tällä hetkellä ajatus vielä viidestä lisäpäivästä tuntuu suoraansanottuna melko vaikealta. Fiilis on ollu aivan huikee mitä tulee ajatuksien pirteyteen ja yleiseen oloon kropassa, mut sen verran alkaa eri tuoksut houkutella et katotaan miten pitkälle mulla riittää tätä spartalaista itsekuria.

Kysykää lisätietoja tosta paastosta vaikka suoraan multa jos kiinnostaa sellasta alottaa näin uuden vuoden kunniaksi.

ps. kuulin tänään ystävältäni et paaston vaikutukset voi olla niinkin huomattavat että kun on ollu tarpeeks pitkään ilman ruokaa, keho alkaa hajottaa kaikenlaisia jänniä juttuja kuten mm. syöpäkasvaimia. Liekkö nyt kuitenkaan, hippien touhuahan tämä paastoilu on.

Hyvää viikonloppua!

Thursday, January 20, 2011

Valon Soturin tie

"Maailman kaikki tiet vievät Soturin sydämeen; hän heittäytyy empimättä tunteittensa virtaan.
Soturi tietää olevansa vapaa valitsemaan mitä haluaa; hänen päätöksiään sanelevat rohkeus, riippumattomuus ja- ajoittain jonkinasteinen hulluus.
Hän hyväksyy kiihkeät tunteensa ja nauttii niistä täysin siemauksin. Hän tietää, ettei voiton hurmasta tarvitse luopua, sillä voitot ovat osa elämää ja ilonaihe kaikille niille jotka ovat niissä osallisina.
Mutta hän ei unohda koskaan pysyviä asioita eikä niitä siteitä, jotka ovat lujittuneet aikojen saatossa.  
Soturi osaa erottaa hetkellisen pysyvästä."
-Paolo Coelho Valon Soturin käsikirja

On hyvä jatkaa blogin kirjoittelua siitä mihin viimeksi jäätiin, Paolo Coelhon viisaihin sanoihin. Viime kirjoittelukerrasta on sen verran aikaa et otetaanpa lyhyesti yhteenveto missä oon ollu, mitä oon tehny ja mikä on tilanne juuri nyt.

Viime postauksen aikoihin olin vielä oman mieleni vanki, vankilassa josta rohkeasti halusin etsiä ulos pääsyä. Tuolla vankilassa minulle kerrottiin miten minun pitäisi toimia tässä elämässä jotta voisin saavuttaa onnellisuuden. Oman mielen vankilassa onnellisuus koostuu tulevaisuudessa tapahtuvista asioista ja sen suunnittelusta. Unohdetaan tämä hetki. Jos aletaan oman mielen vankilassa elää tässä hetkessä, sitä kauhuikseen huomaa olevansa tilanteessa josta ei pidä. Pahintahan tuossa mielen vankilassa on juuri se ettei tiedä olevansa siinä. Tarvitaan kuitenkin hieman rohkeutta elää tässä hetkessä ja jostain sain syksyn aikana sitä kerättyä jotta pystyin näkemään oman elämäni tilanteen. En ollut siihen täysin tyytyväinen, halusin paljon enemmän. Ulkoisesti kaikki oli hyvin ja moni piti elämääni ihanteellisena. Olin terve, minulla oli ystäviä, asuin Yhdysvalloissa, minulle maksettiin siitä että sain pelata tennistä, tyttöystävä kainalossa, ilmaisen korkeakoulutuksen maassa missä kaikki on mahdollista. Olin niin sanotusti askeleen päässä American Dreamista. Kuitenkin jokin tuossa kuviossa ahdisti minua.Rupesin miettimään mikä on tuo kaikkien hokema American Dream pitää edes sisällään. Sen jo ensi kerran päästi kirotusta suustaan heppu nimeltä James Truslow Adams vuonna 1931(ei mitään hajua kaverista, wikipediasta pöllitty tiedot). 

"Life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to ability or achievement regardless of social class or circumstances of birth."

Toden totta moni amerikkalainen nauttii tällä hetkellä ainakin rikkaammasta ja läskimmästä (oma käännös fuller- sanasta) elämästä. Mutta jaa, että paremmasta. No siitä voidaan olla montaa mieltä. Kukin voi siihen vastata omalla tahollaan. Henkilökohtaisesti minä näin näissä sen maan ihmisissä niin paljon pelkoa, epätoivoa, tietämättömyyttä, pelkuruutta ja teeskentelyä jotta rupesin kyseenalaistamaan tuota Amerikkalaista Unelmaa. Toisin sanoen aloin ajattelemaan asioita omilla aivoillani enkä enää antanut muiden mielipiteiden niin vaikuttaa siihen mitä pidin oikeana ja mitä vääränä. 

Kun vihdoin päätin vapautua tuosta American Dream ajattelusta, oman mieleni vankilasta, uusi oikea Dream elämä avautui kaikkine kauneuksineen ja todellisuuksineen. Siitä hetkestä lähtien kun kirjoitin viimeisimmän postauksen, olen aloittanut täysin oman elämäni polun jossa voin pysähtyä tarkastelemaan asioita aina kun haluan. Muut eivät voi minua hoputtaa eteenpäin jos pysähdyn ihailemaan kaunista luontoa, muut eivät voi minua hidastaa jos meno on liian villiä hyvässä seurassa. Jos kohtaan polullani ihmisiä jotka haluavat jakaa minulle neuvoja ja elämänohjeita, minulla on valta joko pysähtyä kuuntelemaan tai jatkaa matkaa hymyissä suin. Filosofia sikseen, kerrotaan nyt jotain konkreettista. Koulusta lähdettyäni reissailin vanhempieni ja siskoni kanssa 3 vkoa jenkkien itärannikkoa pitkin ajaen vuokra-autolla aina New Yorkista, Floridan eteläisimpään kärkeen Key Westiin asti. Reissu oli aivan mahtava ja jokainen päivä oli itsessään seikkailu. Tuon kolmen viikon aikana tapahtui mitä ihmeellisimpiä asioita. Semmoisia asioita mistä en vielä edes pysty tämän blogin yhteydessä kertomaan, koska se saattaisi järkyttää osaa lukijoista. Mutta sen voin todeta että oman pääni sisällä kaikki on käytännössä muuttunut. Vapautuminen mielen vankiloista avaa portit uuteen maailmaan jossa päätöksiäni sanelevat rohkeus, riippumattomuus ja- ajoittain jonkinasteinen hulluus. 

Blogin sisältö tulee varmasti muuttumaan melko rajusti. Vieläkin saatan kirjoittaa tänne ruoka-aiheisia juttuja, sillä ne on edelleen lähellä sydäntä ja oon kaikin keinoin Viidakkomiehen, Halmetojan ja muiden kumppaneiden mukana laittamassa koko suomea foodeille. Se on ehkä kovin juttu ja loppupeleissä simppelein juttu millä ihmiset voi parantaa huomattavasti oman elämänsä laatua. Mutta muuten mulla on mielenkiinto ruokahommista laajentunut koko ihmiselämämme aspektille. Tavoittelen maksimaalista hyvinvointia jokaisella elämänalueella. Tavoittelen parasta mahdollista terveyttä, parhaita mahdollisia ihmissuhteita, parasta mahdollista taloudellista tilannetta (mikä ei minun kohdallani kuitenkaan tarkoita hirveää määrää rahaa vaan käytännössä koko raha-aiheesta irti pääseminen mahd. vähillä menoilla), parasta mahdollista henkistä pääomaa. Tavoittelen siis maksimaalista onnellisuutta. Sanokoot muut mitä sanokoot sen mahdollisuudesta. Kuuntelen ja keskustelen hyvin tyyppien kanssa, otan heiltä neuvoja ja ohjeita vastaan. Vähän heikompia tyyppejä yritän kaikin mahdollisin keinoin auttaa, mutta ohjeita heiltä en suostu kuuntelemaan. Jos siis koet että tiedät jostain enemmän kuin minä, pyydän apuasi. Jos taas koet tietäväsi vähemmän, anna minun auttaa. 

Näin meidän sivistyneiden ihmisten oikeasti kuuluisi toimia, auttaa toinen toisiamme, jakaa hyvää tietoa, iloita yhdessä, eikä vain että KAIKKI MINULLE!!!

Kiitän tähän asti kaikkia niitä jotka ovat jaksaneet ajatuksiani lukea, niitä jotka ovat minulle laittaneet viestiä, kommentoineet kirjoituksia, tai muuten vaan ottaneet yhteyttä. Olen saanut paljon positiivista palautetta ja ennen kaikkea voimaa jaksaa eteenpäin omalla tiellä. Siitä kiitos kaikille ystäville ja tukijoille!

Huippua alkavaa viikonloppua ja palataan seuraavaan kertaan.
Hare Krishna.